Cukierki, pierniczki i lukrowane ciasteczka. Sama słodycz na Święta! Najsłodsza para bachatowa ever, czyli JANIS Y ZOE w LOFToDANCE! Relację w tańcu stawiają ponad wszystko i o tym będzie ten event - o RELACJI i ruchu, który tę relację buduje, a nie podkopuje 
Do tego Rasie, którzy poprowadzą zajęcia o emocjonalnym i relacyjnym aspekcie tańca oraz dodatkowe niespodzianki warsztatowe! 

 

ARTYŚCI:
Janis y Zoe
Łukasz i Ewa
DJ MomoLatino
more soon! 

 

PROGRAM:
soon 

CENNIK FULLPASS:
199 zł - do 05.10
219 zł - do 20.10
239 zł - do 05.11
259 zł - do 20.11
279 zł - do 05.12
299 zł - do 15.12
339 zł - w dniu wydarzenia

CENNIK PARTYPASS:
soon 

ZAPISY:
www.sklep.loftodance.pl

W razie rezygnacji nie zwracamy wpłaty, ale można zmienić nazwisko uczestnika na inną osobę tej samej płci do dnia 10.12. Należy wówczas uiścić opłatę za zmianę oraz przesłać dane nowej osoby na adres info@loftodance.pl.

Opłata za zmianę osoby:
- 30 zł do 10.12 (50 zł po 10.12, o ile wyrazimy zgodę na zmianę po terminie)
+ wyrównanie zniżki cashback, jeśli bilet zstał zakupiony z tą zniżką.

Zróbmy sobie taneczne święto na Święta i spędźmy ten weekend razem w naszej tanecznej rodzinie 
*****
Pure sweetness for Christmas! The sweetest bachata couple ever = JANIS Y ZOE in LOFToDANCE! They put relation in the dance above all and that's what this weekend will be all about - about RELATION and about movemements which build this relation instead of challenging it 
Additionally Łukasz & Ewa will give classes about emotional and relational aspect of the dance. Expect also other workshop surprises! 

ARTISTS:
Janis y Zoe
Łukasz i Ewa
DJ MomoLatino
more soon! 

PROGRAM:
soon 

FULLPASS PRICES:
199 zł - until 05.10
219 zł - until 20.10
239 zł - until 05.11
259 zł - until 20.11
279 zł - until 05.12
299 zł - until 15.12
339 zł - at the door

PARTYPASS PRICES:
soon 

REGISTRATION:
www.sklep.loftodance.pl

In case of resignation refund is not possible, but you can can change the name ticket holder to a different person of the same gender until 10.12. In this case you need to cover the fee for name change and send us all details of the new person to info@loftodance.pl.

The fee for name change:
- 30 zł until 10.12 (50 zł after 10.12, if we agree to make the change after the deadline)
+ compensation of cashback discount, if the ticket was purchased with this discount.

Let's have the best Christmas gift and spend this weekend together in the dance family!