Epickość tego eventu sięga zenitu! NAJLEPSZE BACHATOWE PARY ŚWIATA pod jednym dachem! Ograniczona ilość miejsc, dzięki której masz z nimi bezpośredni i łatwy kontakt. Rodzinna atmosfera, jedyny taki klimat.

W tej edycji się powiększamy! Zaprosiliśmy aż trzy topowe pary oraz ekipę najlepszych polskich instruktorów. Warsztaty, imprezy, niespodzianki, najlepszy socjal w Polsce. To wszystko na początku lata w najpiękniejszym mieście Polski. NIE MA OPCJI, ŻE TO PRZEGAPISZ.

Ograniczona ilość miejsc!!! Do tej pory za każdym razem wejściówki były wyprzedane przed czasem, więc nie zwlekaj z decyzją i zapisuj się jeszcze dziś. To będzie jeden z najlepszych tanecznych weekendów Twojego życia ♥

Artyści:

- Ronald y Alba (4h) – Mistrzowie Świata 2015 i 2018 /do potwierdzenia/

- Marcelo y Belen (4h) – Mistrzowie Świata 2017 i 2019 /potwierdzeni/

- Kike y Nahir (4h) /potwierdzeni/

- Łukasz i Ewa (4h) /potwierdzeni/

- więcej wkrótce! 

DJs:

- wkrótce 

Program:

- wkrótce 

Lokalizacja:

- studio LOFToDANCE ul. Kamienna 2-4 Kraków

Noclegi:

- http://www.lovetofest.pl/lokalizacja

Ceny:

Fullpass – aktualnie 340 PLN (tylko 50 miejsc lub do 31.07.2020)

Bilety:

https://sklep.loftodance.pl/wydarzenia

W razie rezygnacji nie zwracamy wpłaty, ale można zmienić nazwisko uczestnika na inną osobę tej samej płci, informując nas o tym mailowo na adres info@loftodance.pl. Opłata za zmianę nazwiska wynosi 30 PLN.

Zmiana osoby możliwa jest tylko do 20.06.2021. Po tym terminie nie gwarantujemy możliwość zmiany, a opłata wynosi wówczas 50 PLN. Po 24.06.2021 BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPISANIA PASSA.

Więcej info:

www.lovetofest.pl

Rezerwujcie tę datę bo będzie JESZCZE BARDZIEJ EPICKO NIŻ WCZEŚNIEJ I NIŻ SIĘ SPODZIEWASZ :D

-------------------------------------------------------

This event will be even more epic then ever. THE BEST BACHATA COUPLES OF THE WORLD under one roof! Limited number of places guarantees that you have a direct and easy contact with them. Family atmosphere, unique cosy ambience.

We are growing! We invited THREE TOP COUPLES and a team of best Polish instructors. Workshops, parties, surprises, best social in Poland. All this in summer time in the most beautiful city in Poland. MISSING IT IS NOT AN OPTION.

Limited numer of places!!! So far all our events were sold out in advance, so don’t wait with your decision and sign up today. This will be one of the best dance weekends of your life. ♥

Artists:

- Ronald y Alba (4h) – World Champions 2015 and 2018 /to be confirmed/

- Marcelo y Belen (4h) – World Champions 2017 and 2019 /confirmed/

- Kike y Nahir (4h) /confirmed/

- Łukasz & Ewa (4h) /confirmed/

- more soon

DJs:

- soon 

Program:

- soon :)

Venue:

LOFToDANCE Studio ul. Kamienna 2-4 Krakow

Accommodation:

http://www.lovetofest.pl/en/location

Prices:

Fullpass – 340 PLN (only 50 places or until do 31.07.2020)

Tickets:

https://sklep.loftodance.pl/en/events

 

Refund is not possible in case of resignation, but you can change the name of ticket holder to a different person of the same gender. In this case inform us by e-mail: info@loftodance.pl. Fee for changing the name of ticket holder is 30 PLN.

Change is possible until 20.06.2021. After this date we cannot guarantee the possibility of changing the ticket holder and the fee is 50 PLN. After 24.06.2021 PASS CHANGE IS NOT POSSIBLE.

More info:

www.lovetofest.pl/en

Book this date as it will be EVEN MORE LEGENDARY THEN BEFORE AND THEN YOU CAN EXCPECT :D