Sensual Impro - Manifest

Sensual Impro - manifest, definicja, kawa na ławę, czyli co to w ogóle jest?

Sensual Impro - Taniec eklektyczny, służący wzajemnej komunikacji pary o odmiennych płciach. Do muzyki niededykowanej żadnemu stylowi. Nastawiony głównie na komunikację w parze, z mniejszym, ubocznym naciskiem na aspekt pokazywactwa wszelkiego rodzaju scenicznego czy niescenicznego. W głównej mierze kładący nacisk na czerpanie przyjemności w parze z odbywającego się tańca, a w mniejszym, na proces prowadzony w (ewentualnie pojawiającym się) widzu.

Celem nadrzędnym Sensual Impro jest wyzwalanie tańca w drugim tancerzu i podejmowanie z nim dialogu niewerbalnego.

Sensual impro zaznacza różnice między płciami, eskalując ich atrybuty w ruchu.

W tańcu istnieje podział na prowadzonego i prowadzącego (follower-leader), przy czym podział i przyporządkowanie funkcji nie wynika z posiadanej płci. W przepływie ruchu tancerze mogą świadomie zmieniać osobę leadera i followera.

Tancerze zwracają ogromną uwagę na proces prowadzony w partnerze/partnerce. Znaczenie mają: wysyłanie i odbiór sygnałów, jak również reakcje wyzwalane w followerze.

Z założenia nadawca jest odpowiedzialny zarówno za wysyłany komunikat, jak i za konsekwencje jego odbioru.

Granice tańca

Sensual Impro jest prowokacyjny w swojej naturze, jednak istnieją wyraźne społeczne granice, po przekroczeniu których, przejawu formy nie powinno nazywać się dłużej Sensual Impro. Granice te dyktowane są w pierwszej kolejności przez reguły wytworzone w dialogu dwóch uczestniczących w przepływie ruchu tancerzy, w drugiej, nie mniej ważnej, dyktuje je pojęcie fizycznej intymności ciał tancerzy.

Rozwój tancerza 

Sensual Impro powoduje w tancerzach rozwijanie emocjonalności, empatii, umiejętności słuchania. Wzmacnia mięśnie, poprawia kondycję i rozciągnięcie ciała… Wyraźnie rozgranicza cechy przywódcze od umiejętności podporządkowania się, oraz mówi o sile płynącej z obu tych postaw. O technice mówi w kontekście czystości przekazu oraz ewentualności pojawienia się krzywdy (swojej lub followera). Duży nacisk kładzie się na świadomość procesu prowadzonego w drugiej osobie.

Sensual Impro, a inne tańce

Sensual Impro czerpie z wszystkich technik ruchowych służących porozumiewaniu się w parze. Jest bardzo pojemny i otwarty na nowe wpływy. W dużej mierze czerpie z ruchu bachaty sensual oraz elementów zouka, tango, kizomby, urban kiz, salsy i kontakt improwizacji. Może także zawierać widoczne zapożyczenia struktur innych tańców, jak np. kujawiaka, oberka, polki, walca itp. Założenia Sensual Impro nie są tak rozległe, jak na przykład tańca współczesnego, czy wspomnianej kontakt improwizacji. Minimalizuje ilość podnoszeń, oraz taniec w parterze (mogą się one pojawiać jako narzędzie wpływu na followera).

Etyka

Sensual Impro nastawione jest na pojawianie się nowych form komunikacji ruchowych. Stara się eliminować w tancerzach planowanie zdarzeń, przekładając punkt ważności na jednorazowość przejawu każdego przepływu ruchu. Z założenia nie przewiduje prowokowania pojawiania się negatywnych emocji, a jeśli już takowe się pojawią, to obarcza prowodyra odpowiedzialnością.

Sensual impro powoduje się dobrymi emocjami. Aspekt terapeutyczny Sensual Impro nie został jeszcze zbadany.

Enjoy!