WYDARZENIE FB: KLIKNIJ TUTAJ

 

*** wersja polska poniżej ***

We are extremely happy to present and invite you to the first edition of LOVEtoFEST - the SENSUAL FESTIVAL by LOFToDANCE! 100% of bachata sensual and sensual impro. 100% cozy and social oriented. All this in summer time in the most beautiful city in Poland! You have to be here.

Confirmed artists:
- Ronald & Alba
- Gatica & Frank Santos
- Łukasz & Ewa
- maybe more :)

Venue:
- more info soon

Accommodation:
- more info soon

Prices:
- more info soon

Registration:
- more info soon

Book this date as it will be LEGENDARY :D

*** English version above ***

Z ogromną duma prezentujemy LOVEtoFEST – pierwszą edycję SENSUAL FESTIVAL by LOFToDANCE. 100% bachaty sensual i sensual impro. 100% orientacji na socjal i rodzinną atmosferę. To wszystko w środku lata w najpiękniejszym mieście Polski. Musicie tu być!

Potwierdzeni artyści:
- Ronald & Alba
- Gatica & Frank Santos
- Łukasz & Ewa
- może więcej :)

Lokalizacja:
- więcej informacji wkrótce

Noclegi:
- więcej info wkrótce

Ceny:
- więcej info wkrótce

Rejestracja:
- więcej info wkrótce

Rezerwujcie tę datę bo będzie EPICKO :D